Udtalelse fra Generalforsamlingen

Detaljer

UDTALELSE VED POSTARBEJDERNES FÆLLESKLUBS GENERALFORSAMLING

Vi stiller os uforstående over for de seneste angreb mod vores faglige fællesskab, begået af ledelsen i
Københavns Postcenter (KHC).
Angreb rettet mod vores faglige rettigheder, vores overenskomst og vores arbejdsmiljø.

Vi angribes med brug af vikarer.
Den kraftige brug af vikarer for at dække et problem med hastigt stigende sygefravær er i sig selv alvorligt
nok. Med brugen af vikarer skaber man en ny underklasse i Post Danmark. Vikarer har ikke ret til løn under
sygdom. Vikarer har ikke faste tjenester. Vikarers indøvelse i sikkerhed består af at skrive under på en
seddel med instrukser i sikkerhed, som de vel at mærke ikke får kopi af.

Vi angribes med brug af midlertidigt ansatte.
Post Danmark er i sin største eksistenskrise, siden virksomheden blev oprettet. I en nedgangstid, hvor
nedskæringer er en reel risiko, undgår man behændigt overenskomstens tilkæmpede rettigheder ang.
opsigelsesvarsler ved at bruge midlertidigt ansatte. Man fyrer så at sige folk ved ansættelsessamtalen.
Herved undgår man at skulle tage den ubehagelige samtale, når man ikke skal bruge dem mere. Den svære
samtale er vendt på hovedet. Nu bliver man kaldt ind på kontoret og får den glædelige besked, at der er
brug for én et par måneder mere, hvis man ønsker det. Ledelsen kan kalde det, hvad de vil, men i vores
verden er der kun ét ord for det, Daglejere, og det skal stoppes omgående. Vi vil ikke stiltiende se til, at
ledelsen omgår vores overenskomst på den måde.

Vi angribes på vores kollegakultur.
Post Danmark har indført Medarbejderskabet som grundprincip i virksomheden. Et bærende element i
Medarbejderskabet er, at man ønsker at udskifte kollegakulturen med en kunde/leverandør kultur. Vi skal
fremover betragte hinanden som enmandsfirmaer frem for kolleger. Dette opgør med kollegakulturen
betragter vi som et utidigt angreb på vores faglige fællesskab og på vores arbejdsmiljø

KHC er i gang med et opgør med den danske model. Selv centerets årlige fest er blevet booket hos et firma
uden overenskomst, velvidende at vores lokale afdeling lige har fusioneret med hotel og restauration.

Vi vil opfordre vores ledelse til at tage den danske model seriøst.
En virksomhed fungerer kun, hvis begge parter samarbejder om fremtiden.
Fremtiden for KHC skabes i samarbejde med De Faglige Organisationer. Der er ingen fremtid i at bekrige
hinanden.

Stop brugen af vikarer.
Stop brugen af midlertidigt ansatte.
Respekter de ansattes arbejdsmiljø.

Fremtiden ligger i samarbejdet.

Vedtaget på Postarbejdernes Fællesklubs generalforsamling den 16/3 2013

   
© Postarbejdernes Fællesklub