Lokalaftaler i KHC

Detaljer

Lokalaftaler kan betragtes som et tillæg til overenskomsten og de aftales lokalt imellem KHCs ledelse og Fællesklubben.

Rent principelt er Postarbejdernes overenskomst en lokalaftale under Industriens Overenskomst imellem 3F Post og Post Danmark. Derfor bliver KHCs lokalaftaler til lokale lokalaftaler. Og hvis din tillidsrepræsentant aftaler noget med din leder bliver det til lokale lokale lokalaftaler. Forvirret?

Vi har her listet de lokalaftaler op som er gældende for hele KHC. Din tillidsrepræsentant kan fortælle dig om der er lavet lokale lokalaftaler i dit område.

Lokalaftale vedr. bytning af tjenester.

Lokalaftale vedr. erhvervelse af kørekort.

Lokalaftale vedr. FIU-kurser.

Lokalaftale vedr. SBT.

Lokalaftale vedr. inddragelse af feriedage, særlige feriedage samt fridage.

Opslag og besættelse af ledige stillinger.

Regler for ferie og afspadsering.

Retningslinjer for personer med nedsat arbejdsevne.

Lokalaftale vedrørende bedømmelse af medarbejdere ved arbejdsmangel.

Lokalaftale om behandling af overtallige medarbejdere.

Lokalaftale vedrørende metoder ifm personalereduktioner.

Lokalaftale vedrørende udbetaling af overarbejde.

Retningslinjer for kodning.

Retningslinjer for SMS.

   
© Postarbejdernes Fællesklub